Giá trị trung bình (Xtb) của lượng của hàng đóng gói sẵn là gì?

Ngày hỏi:22/02/2019

Tôi có thắc mắc này muốn hỏi mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Cụ thể giá trị trung bình (Xtb) của lượng của hàng đóng gói sẵn là gì? Tôi đang làm việc trong lĩnh vực nên cũng muốn tìm hiểu đôi chút, xin cảm ơn!

Phát (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Thông tư 21/2014/TT-BKHCN về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thì:

   Giá trị trung bình (Xtb) của lượng của hàng đóng gói sẵn là giá trị quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

   Trên đây là nội dung quy định về giá trị trung bình (Xtb) của lượng của hàng đóng gói sẵn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 21/2014/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hàng đóng gói sẵn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn