Giám đốc nhà xuất bản phải có trình độ đại học trở lên?

Ngày hỏi:06/11/2020

Theo quy định hiện nay thì Giám đốc nhà xuất bản có tiêu chuẩn như thế nào? Có quy định trình độ đại học trở lên hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Luật Xuất bản 2012 có quy định:

   Tiêu chuẩn đối với tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản:

   - Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

   - Có trình độ đại học trở lên;

   - Có ít nhất 03 năm là một trong các công việc biên tập, quản lý xuất bản hoặc báo chí, quản lý tại cơ quan chủ quản nhà xuất bản;

   - Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy theo quy định này thì giám đốc nhà xuất bản phải có trình độ đại học trở lên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn