Giao dịch thương mại là gì?

Giao dịch thương mại là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

 • Căn cứ pháp lý:

  Luật Thương mại 2005 36/2005/QH11

  Giao dịch thương mại là Việc thực hiện hoạt động thương mại của thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của thương nhân.

  Giao dịch thương mại có thể là một hành vi đơn phương, có thể là một hợp đồng.

  Theo quy định của Luật thương mại, giao dịch là giao dịch thương mại phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1) Chủ thể thực hiện giao dịch đó phải là thương nhân hoặc ít nhất có một bên là thương nhân;

  2) Các hoạt động mà các thương nhân thực hiện phải là hoạt động thương mại;

  3) Giao dịch thương mại là các giao dịch có mục tiêu sinh lời, các thương nhân thực hiện giao dịch thương mại đều trực tiếp hoặc gián tiếp tìm kiếm lợi nhuận từ giao dịch đó


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn