Hàng xuất tiêu dùng nội bộ

Ngày hỏi:14/05/2016

Chi nhánh kinh doanh xăng, dầu có xuất xăng, dầu dùng cho các xe máy, ô tô của chi nhánh phục vụ việc bán hàng, không phải xuất hóa đơn, thì sử dụng chứng từ gì để được hạch toán là chi phí hợp lý?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Sơn La tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn:

   “7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

   a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

   “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)...”.

   Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Chi nhánh kinh doanh xăng dầu khi xuất xăng, dầu cho xe máy, ô tô của chi nhánh phục vụ việc bán hàng của đơn vị là xuất tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn, khi xuất kho thì phải lập phiếu xuất kho, đơn vị tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các chi phí theo đúng thực tế phát sinh.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Sơn La
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn