Hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá

Ngày hỏi:22/02/2018

Các hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức thuộc cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hòa Bình. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, các hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức thuộc cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Hòa Bình (hoabinh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật giá 2012 thì các hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức thuộc cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá được quy định cụ thể như sau:

   Đối với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá; cán bộ, công chức thuộc cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá:

   - Can thiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật vào quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá;

   - Ban hành văn bản không đúng thẩm quyền; không đúng trình tự, thủ tục;

   - Tiết lộ, sử dụng thông tin do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp không đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ để vụ lợi.

   Trên đây là nội dung tư vấn về các hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức thuộc cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật giá 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn