Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định như thế nào?

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH IPIC GROUP tư vấn như sau:

  • Hiện nay theo quy định của pháp luật Việt Nam hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau cụ thể:

   Theo quy định Điều 401 Bộ Luật Dân sự. Hình thức hợp đồng dân sự

   1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

   2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

   Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Tương tự Luật thương mại cũng quy định không hạn chế hình thức giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa.

   Theo Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

   1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

   2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

   Như vậy để đáp ứng thức tiễn của việc mua bán hàng hóa thì pháp luật quy định rất linh hoạt về hình thức hợp đồng để đáp ứng thực tiễn của hoạt động mua bán hàng hóa.


  Nguồn:

  IPIC GROUP
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn