Hồ sơ cuộc kiểm tra chấp hành pháp luật, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Ngày hỏi:06/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Bảo, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Biên Hòa, Đồng Nai. Có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Hồ sơ cuộc kiểm tra chấp hành pháp luật, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ cuộc kiểm tra chấp hành pháp luật, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường quy định tại Điều 14 Quyết định 20/2008/QĐ-BCT về Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, cụ thể như sau:

   - Các cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường theo Quy chế này đều phải lập hồ sơ.

   - Hồ sơ cuộc kiểm tra gồm có:

   + Quyết định kiểm tra của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra;

   + Các biên bản, văn bản, tài liệu do Đoàn kiểm tra lập hoặc thu thập được trong quá trình tiến hành kiểm tra;

   + Báo cáo, giải trình của đơn vị, cá nhân được kiểm tra;

   + Báo cáo kết quả kiểm tra và kết luận kiểm tra;

   + Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc kiểm tra.

   - Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập hồ sơ cuộc kiểm tra và bàn giao cho cơ quan đã ra quyết định kiểm tra; việc quản lý, lưu trữ, sử dụng hồ sơ các cuộc kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn