Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

Ngày hỏi:24/08/2019

Công ty tôi chuyên sản xuất các mặt hàng điện tử, để quảng bá thương hiệu của mình Ban giám đốc đã quyết định mở hội chợ tại thành phố Vinh - Nghệ An để quảng bá mặt hàng điện tử này. Vậy cho hỏi việc đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại phải đăng ký trước bao nhiêu ngày và hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ gồm các giấy tờ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • *Thời gian đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại.

   Theo Khoản 1 Mục III Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định việc đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại như sau:

   - Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức.

   - Trường hợp đăng ký sau thời hạn trên thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

   *Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

   Theo Khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC và Khoản 4 Điều 29 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại có những hồ sơ như sau:

   - 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

   - 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về thời gian đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại và hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn