Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp không?

Ngày hỏi:18/08/2021

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP có quy định:

   Người thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Phá sản muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-01 ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Bản chụp Thẻ luật sư đối với luật sư; bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên; bản chụp bằng cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng đối với người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

   c) Giấy tờ chứng minh có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được đào tạo có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng làm việc;

   d) 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

   Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

   Theo đó có quy định trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp Phiếu lý lịch tư pháp. Như vậy, có thể thấy rằng Phiếu lý lịch tư pháp không phải là giấy tờ bắt buộc ban đầu phải nộp khi làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Chỉ khi có yêu cầu từ Bộ Tư pháp thì mới phải nộp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn