Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón

Ngày hỏi:26/11/2019

Được biết Chính phủ mới ban hành nghị định hướng dẫn về quản lý phân bón, cho tôi hỏi khi đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón phải chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Nghị định 84/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2020 quy định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón bao gồm:

   - Đơn đề nghị công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   - Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn