Hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Ngày hỏi:23/10/2019

Chào tổ tư vấn. Xin phép hỏi các bạn như sau: Theo quy định mới nhất thì hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường là bao gồm những hoạt động gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 18/2019/TT-BCT (có hiệu lực từ 15/11/2019), cụ thể bao gồm:

   a) Chỉ đạo, điều hành;

   b) Tham mưu, tổng hợp, báo cáo;

   c) Tuyển dụng và thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức;

   d) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ;

   đ) Tổ chức họp, hội nghị, hội thảo;

   e) Kiểm tra nội bộ;

   g) Thông tin, tuyên truyền;

   h) Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

   i) Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ;

   k) Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính;

   l) Phối hợp thanh tra chuyên ngành, kiểm tra;

   m) Quản lý, sử dụng ấn chỉ, công cụ hỗ trợ và tài sản, trang thiết bị công;

   n) Các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn