Hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương mại?

Ngày hỏi:17/12/2012

Thưa luật sư cho tôi hỏi là công ty (có ĐKKD) ký kết hợp đồng mua bán thức ăn thủy sản với các nhân nuôi thủy sản (ko có ĐKKD). Tranh chấp xảy ra thì tòa án sẽ áp dụng luật dân sự hay luật thương mại để giải quyết. Trân trọng!

  • Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 1, Luật thương mại 2005, cụ thể như sau:

   "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

   1. Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   2. Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này.

   3. Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này.".

   Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì nếu có tranh chấp thì bên không phải là thương nhân có thể chọn luật thương mại hoặc bộ luật dân sự, còn bên thương nhân chỉ được áp dụng luật thương mại để giải quyết (thương nhân ra đời hoạt động... trên cơ sở luật thương mại. Còn năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân do bộ luật dân sự quy định)


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn