Hợp đồng thế chấp ký năm 2016 đến năm 2020 xử lý tài sản thế chấp áp dụng quy định nào?

Ngày hỏi:26/05/2020

Xin Luật sư tư vấn giúp: Hợp đồng thế chấp tài sản ký năm 2016. Năm 2020 xử lý tài sản thế chấp. Trường hợp này khi xử lý tài sản thế chấp phải áp dụng Bộ luật dân sự 2005 hay 2015? Xin cảm ơn Luật sư!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự 2015 quy định việc áp dụng luật đối với giao dịch được xác lập trước ngày Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực như sau:

   - Giao dịch dân sự chưa được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật này thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11, trừ trường hợp các bên của giao dịch dân sự có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức của giao dịch để phù hợp với Bộ luật này và để áp dụng quy định của Bộ luật này.

   Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;

   - Giao dịch dân sự chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật này;

   - Giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật này có hiệu lực mà có tranh chấp thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 để giải quyết;

   - Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này.

   Theo thông tin bạn cung cấp bạn xác lập hợp đồng thế chấp năm 2016 và đến năm 2020 xử lý tài sản thế chấp thì bạn phải áp dụng quy định của Bộ luật dân sự 2005 để giải quyết nếu 2 bên không có thỏa thuận khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn