Hướng dẫn cách lấy mẫu xăng dầu

Ngày hỏi:14/12/2018

Tôi hiện có tìm hiểu về việc kinh doanh xăng của các cây xăng, vì nó hiện là nhiên liệu khác cần thiết hiện nay, nhưng tôi chưa rõ việc lấy mẫu xăng dầu để kiểm tra thì thực hiện như thế nào? Cụ thể là Ban biên tập hướng dẫn cách lấy mẫu xăng dầu. Tôi rất muốn tìm hiểu vấn đề này nên nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp.

An Khang (khang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Mục 3.3 Quyết định 457/QĐ-TĐC năm 2016 về Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành, có hướng dẫn cách lấy mẫu xăng dầu như sau:

   - Đối với xăng dầu nhập khẩu, tiến hành lấy mẫu đại diện cho mỗi lô xăng dầu như sau:

   Thực hiện lấy mẫu hỗn hợp gồm tất cả các mẫu di động đơn lẻ được lấy từ từng phương tiện lưu trữ xăng dầu (hầm, bồn, bể...) theo tỷ lệ thể tích hoặc khối lượng xăng dầu chứa trong từng phương tiện so với tổng thể tích hoặc khối lượng của lô hàng. Cho mẫu vào bình chứa trung gian, trộn đều mẫu hỗn hợp, rót vào các bình đựng mẫu chuẩn bị sẵn.

   - Đối với xăng dầu sản xuất, pha chế trong nước và xăng dầu lưu thông, phân phối, bán lẻ trên thị trường, tiến hành lấy mẫu đại diện theo một trong hai cách sau:

   + Lấy mẫu trực tiếp từ cần cấp phát (vòi bơm) xăng dầu:

   Đối với mỗi chủng loại xăng dầu, bơm trực tiếp từ cần cấp phát vào bình chứa mẫu với lượng mẫu, số mẫu cần lấy theo quy định tại Khoản 3.4 của Hướng dẫn này. Lấy mẫu trực tiếp tại cần cấp phát không cần trộn mẫu như lấy mẫu trong hầm, bồn, bể...

   + Lấy mẫu từ các phương tiện lưu trữ xăng dầu (hầm, bồn, bể…);

   Sử dụng phương pháp lấy mẫu hỗn hợp (có thể là mẫu di động hoặc mẫu cục bộ) được quy định tại Khoản 3.1.4, 3.1.5 và 3.1.6 của Hướng dẫn này. Mẫu hỗn hợp được chia đều thành các đơn vị mẫu theo Khoản 3.4 của Hướng dẫn này.

   - Một số trường hợp đặc biệt, tiến hành lấy mẫu như sau:

   + Trường hợp lượng xăng dầu thực tế còn lại ít hơn 3 lít (trường hợp xe cháy, nổ...) thì lấy toàn bộ lượng xăng dầu còn lại và gửi thử nghiệm. Căn cứ vào lượng xăng dầu thực tế và yêu cầu thử nghiệm, thủ trưởng cơ quan thanh tra, kiểm tra sẽ quyết định việc có lưu mẫu hay không.

   + Trường hợp xăng dầu được chứa đựng trong các thùng, phi, can hỗn độn tại các kho bãi hàng hóa thì phải xác định và phân vùng rõ từng lô hàng và lấy mẫu theo từng chủng loại xăng dầu đã được phân vùng. Mỗi chủng loại xăng dầu sẽ lấy ngẫu nhiên 01 mẫu hoặc một số mẫu tùy theo thực tế. Mỗi mẫu được lấy theo cách quy định tại điểm b Khoản 3.3.2 của Hướng dẫn này.

   + Trường hợp xăng dầu đóng hộp, can, có tem nhãn xác định được cùng lô hàng của một nhà sản xuất thì lấy ngẫu nhiên một số lượng can hoặc hộp đảm bảo lượng mẫu theo Khoản 3.4.2 của Hướng dẫn này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn