Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm hệ thống điện phân phối

Ngày hỏi:01/03/2017

Tôi tên là Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm hệ thống điện phân phối được quy định như thế nào? Tôi làm việc trong một đơn vị phân phối điện, tỉnh ***. Hiện do một số vấn đề trong công việc có liên quan đến các quy định pháp luật nên tôi gửi đến các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật thắc mắc trên. Rất mong nhận được phản hồi của Quý anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm hệ thống điện phân phối được hướng dẫn tại Điều 66 Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   Điều 66. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm

   1. Trước ngày 01 tháng 6 hàng năm, Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng và Đơn vị phân phối và bán lẻ điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị phân phối điện các thông tin về kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cho 02 năm tiếp theo đối với lưới điện 110 kV và 01 năm tiếp theo đối với lưới điện trung áp, bao gồm:

   a) Danh mục các đường dây, thiết bị điện liên quan đến điểm đấu nối với lưới điện của Đơn vị phân phối điện dự kiến bảo dưỡng, sửa chữa;

   b) Lý do bảo dưỡng, sửa chữa;

   c) Phạm vi ngừng cung cấp điện do công tác bảo dưỡng, sửa chữa;

   d) Ước tính điện năng, công suất của phụ tải bị ngừng cung cấp điện;

   đ) Ước tính điện năng, công suất không phát được lên lưới điện phân phối của nhà máy điện.

   2. Trước ngày 01 tháng 7 hàng năm, Đơn vị phân phối điện phải hoàn thành dự thảo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cho 02 năm tiếp theo đối với lưới điện 110 kV và 01 năm tiếp theo đối với lưới điện trung áp trên cơ sở xem xét các yếu tố sau:

   a) Kết quả dự báo nhu cầu phụ tải điện;

   b) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện và các yêu cầu thay đổi kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa (nếu có);

   c) Các yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện truyền tải;

   d) Phối hợp các kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện, phù hợp với điều kiện vận hành thực tế nhằm tối ưu vận hành kinh tế kỹ thuật hệ thống điện phân phối;

   đ) Các yêu cầu khác có liên quan đến bảo dưỡng, sửa chữa.

   3. Trường hợp không thống nhất với kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa của Đơn vị phân phối điện, trước ngày 10 tháng 7 hàng năm, Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện có quyền gửi văn bản đề nghị Đơn vị phân phối điện điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm xem xét, điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm phù hợp với đề nghị của khách hàng. Trường hợp không thể điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng, Đơn vị phân phối điện phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   4. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, Đơn vị phân phối điện phải hoàn thành và công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cho 02 năm tiếp theo đối với lưới điện 110 kV và 01 năm tiếp theo đối với lưới điện trung áp trên trang thông tin điện tử của đơn vị, bao gồm các nội dung sau:

   a) Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa;

   b) Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa;

   c) Nội dung công việc chính;

   d) Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa;

   đ) Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm hệ thống điện phân phối, được quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn