Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung sử dụng tem điện tử rượu nhập khẩu có nội dung gì?

Ngày hỏi:14/04/2021

Cho mình hỏi: Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung sử dụng tem điện tử rượu nhập khẩu có những nội dung gì? Nhờ tư vấn, cảm ơn bạn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 15/05/2021) thì kế hoạch điều chỉnh, bổ sung sử dụng tem điện tử rượu nhập khẩu có những nội dung sau:

   Tên tem, mẫu/ký hiệu tem, số lượng đã lập, số lượng đã sử dụng, số lượng đề nghị điều chỉnh, bổ sung tại từng Cục Hải quan, từng Chi cục Hải quan (nếu có) theo Mẫu số 08/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm Thông tư này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT