Khắc phục, thay thế hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng

Ngày hỏi:27/08/2018

Trong trường hợp bên thuê từ chối nhận hàng hoá cho thuê do không phù hợp với hợp đồng nếu thời hạn thực hiện việc giao hàng vẫn còn thì việc khắc phục, thay thế hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng sẽ được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì việc xác định hàng hóa không phù hợp do bên thuê và bên cho thuê tự thỏa thuận và thống nhất với nhau. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại;

   - Không phù hợp với mục đích cụ thể mà bên thuê đã cho bên cho thuê biết hoặc bên cho thuê phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

   - Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng mà bên cho thuê đã giao cho bên thuê.

   Ngoài, ra pháp luật quy định cho phép bên thuê hàng hóa được từ chối nhận hàng hoá trong trường hợp kiểm tra hàng hóa, bên thuê phát hiện thấy hàng hoá không phù hợp với hợp đồng.

   Tuy nhiên pháp luật cho phép bên cho thuê hàng hóa được khắc phục, thay thế hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng theo quy định.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 277 Luật Thương mại 2005 thì trong trường hợp bên thuê từ chối nhận hàng hoá cho thuê do không phù hợp với hợp đồng, nếu thời hạn thực hiện việc giao hàng vẫn còn thì bên cho thuê có thể thông báo ngay cho bên thuê về việc khắc phục hoặc thay thế hàng hoá và thực hiện việc khắc phục hoặc thay thế hàng hoá đó trong khoảng thời gian còn lại.

   Khi bên cho thuê thực hiện việc khắc phục, thay thế hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng theo quy định trên mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê khắc phục bất lợi hoặc trả chi phí phát sinh đó.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn