Khi nào phải lập kế hoạch sử dụng tem điện tử rượu nhập khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan?

Ngày hỏi:12/04/2021

Cho mình hỏi theo quy định mới nhất thì khi nào phải lập kế hoạch sử dụng tem điện tử rượu nhập khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 15/05/2021) quy định việc lập kế hoạch sử dụng tem điện tử rượu nhập khẩu như sau:

   Doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá chịu trách nhiệm lập, đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trước ngày 30 tháng 4 của năm liền trước năm kế hoạch phù hợp với nhu cầu sử dụng tem điện tử của doanh nghiệp, tổ chức.

   Kế hoạch sử dụng tem bao gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, tổ chức đăng ký, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên tem, mẫu/ký hiệu tem, số lượng, số lượng tem dự kiến sử dụng tại từng Cục Hải quan, từng Chi cục Hải quan (nếu có) theo Mẫu số 08/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm Thông tư này.

   => Như vậy, trước ngày 30/4 của năm liền trước năm kế hoạch thì Doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu phải lập kế hoạch sử dụng tem điện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn