Kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Ngày hỏi:06/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Trang Anh, tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra chấp hành pháp luật vè kiểm tra xử lý vi phạm của quản lý thị trường. Có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Tổ chức kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường quy định tại Điều 8 Quyết định 20/2008/QĐ-BCT về Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, cụ thể như sau:

   - Tuỳ theo yêu cầu cụ thể của vụ việc kiểm tra, những người có thẩm quyền kiểm tra quy định tại Điều 7 Quy chế này (sau đây gọi tắt là thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra) quyết định cụ thể chương trình, kế hoạch, nội dung, thành phần, thời gian và tổ chức tiến hành kiểm tra.

   - Khi tiến hành kiểm tra, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phải thành lập Đoàn kiểm tra hoặc Tổ kiểm tra (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra). Mỗi Đoàn kiểm tra phải có từ ba người trở lên, trong đó có một người làm Trưởng đoàn do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra quyết định.

   - Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

   + Là người đang được phân công phụ trách hoặc theo dõi công việc liên quan đến việc kiểm tra;

   + Có phẩm chất đạo đức; nắm vững chính sách, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến nội dung kiểm tra;

   + Không trong thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang thẩm tra, xác minh làm rõ.

   - Ngoài cán bộ, công chức của cơ quan Quản lý thị trường, tuỳ theo yêu cầu của từng vụ việc kiểm tra, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra có thể mời các cơ quan khác có liên quan của Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương tham gia Đoàn kiểm tra khi cần thiết.

   - Trưởng đoàn kiểm tra là người tổ chức, điều hành, phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra được giao; thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn kiểm tra quy định tại Điều 15 của Quy chế này; chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về hoạt động kiểm tra và các hành vi vi phạm pháp luật của các thành viên trong Đoàn kiểm tra trong khi thi hành nhiệm vụ kiểm tra.

   - Thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra; kiến nghị Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện các biện pháp thuộc thẩm quyền của Đoàn kiểm tra; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Trưởng đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực, khách quan của nội dung báo cáo, kiến nghị.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn