Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu về tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Ngày hỏi:29/03/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp được lấy từ đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiên chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp được quy định tại Điều 13 Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, cụ thể như sau:

   - Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước hoặc huy động từ các nguồn kinh phí khác.

   - Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu bao gồm:

   + Đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu;

   + Bảo đảm vận hành hệ thống mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo phục vụ Cơ sở dữ liệu;

   + Thu thập, xử lý, cập nhật, tích hợp thông tin vào Cơ sở dữ liệu;

   + Thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn