Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực hành kể từ ngày nào?

Ngày hỏi:08/12/2018

Ngày 15/6/2018, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó có thể kể đến như Luật Điện Lực 2004, Luật Hóa chất 2007, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010, Luật an toàn thực phẩm 2010,... Vậy Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch khi nào có hiệu lực?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 25/6/2018, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh số 07/2018/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2018 (sau đây gọi tắt là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018).

   Theo đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạc 2018 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện Lực 2004, Luật Hóa chất 2007, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010, Luật an toàn thực phẩm 2010, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012, Luật điện lực sửa đổi 2012, Luật khoa học và công nghệ năm 2013, Luật Đầu tư công 2014, Luật Công chứng 2014, Luật Đầu tư 2014, Luật Dược 2016, Luật trẻ em 2016.

   Theo quy định tại Điều 12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạc 2018 thì Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạc 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn