Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Ngày hỏi:11/12/2019

Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam của công ty sắp hết hạn, tôi dự định sắp tới sẽ đi gia hạn. Cho tôi xin mẫu đơn đề nghị gia hạn, xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam như sau:

   TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số:………………

   ………., ngày …… tháng ….. năm …..

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN PHÂN BÓN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

   Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

   Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………………………………………………………….

   Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

   Mã số doanh nghiệp/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ………………………….

   Điện thoại: ……………………..Fax: ………………………..E-mail: …………………………..

   ĐỀ NGHỊ

   Cấp

   □ Phân bón được nghiên cứu hoặc tạo ra trong nước;

   □ Phân bón được nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam;

   □ Phân bón đã được công nhận lưu hành đăng ký thay đổi chỉ tiêu chất lượng (trừ độ ẩm, khối lượng riêng hoặc tỷ trọng, pHH2O, tỷ lệ C/N, cỡ hạt) hoặc phương thức sử dụng, hoặc đối tượng cây trồng trong hướng dẫn sử dụng.

   Cấp lại

   □ Thay đổi, bổ sung thông tin tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành; mất, hư hỏng Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

   □ Chuyển nhượng tên phân bón;

   □ Thay đổi tên phân bón đã được công nhận lưu hành.

   Gia hạn

   Tài liệu kèm theo:

   1. Danh sách phân bón đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

   TT

   Tên phân bón

   Mã số phân bón(1)

   Chỉ tiêu chất lượng

   Phương thức sử dụng

   Hướng dẫn sử dụng(2)

   Hạn sử dụng

   Tên nhà sản xuất(3)

   Địa chỉ sản xuất(4)

   Thông báo tiếp nhận hợp quy/Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước(5)

   1

   2

   2. Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng phân bón (đối với trường hợp gia hạn).

   3. Quyết định công nhận là tiến bộ kỹ thuật về sản phẩm phân bón theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ (Số .... ngày cấp .... Cơ quan cấp, Trường hợp quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt).

   4. ………………………………………………………………………………………………….

   Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón./.

   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
   (Ký tên, đóng dấu)

   ____________________

   (1) Áp dụng đối với trường hợp cấp lại và gia hạn.

   (2) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại và gia hạn không có sự thay đổi hướng dẫn sử dụng.

   (3), (4) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại và gia hạn.

   (5) Chỉ áp dụng đối với trường hợp gia hạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phân bón
  Chất lượng phân bón
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn