Mức phạt hợp đồng trung gian thương mại tối đa được phép thỏa thuận đa là bao nhiêu?

Ngày hỏi:21/11/2018

Doanh nghiệp nơi tôi đang làm việc có hoạt động rộng khắp trong mảng trung gian thương mại tại Việt Nam. Từ trước đến nay, công ty tôi có ghi nhận trong hợp đồng mẫu của công ty về mức phạt hợp đồng là 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Giờ công ty muốn tăng số % này lên 10%, 12% thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Luật Thương mại 2005 thì Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

   Trong đó, hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại.

   Do đó: Hợp đồng trung gian thương mại là một trong các loại hợp đồng thương mại, nên sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005 và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan.

   Theo quy định tại Điều 301 Luật Thương mại 2005 thì mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật Thương mại 2005.

   Trong đó, vi phạm ở đây được hiểu là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thoả thuận giữa các bên hoặc theo quy định của Luật Thương mại 2005 và các quy định khác có quy định liên quan.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì mức phạt trong hợp đồng xúc tiến thương mại do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

   Do đó: Hiện tại trong hợp đồng mẫu của công ty đã ghi nhận mức phạt vi phạm hợp đồng là 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Đây đã là giới hạn tối đa của pháp luật. Nên công ty không thể tăng con số này lên 10%, 12% được, vì nó không phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn