Ngoài sự kiện bất khả kháng thì có trường hợp nào được miễn trách nhiệm đối với vi phạm trong thương mại?

Ngày hỏi:23/08/2021

Khi vi phạm hợp đồng, ngoài sự kiện bất khả kháng thì có trường hợp nào được miễn trách nhiệm đối với vi phạm trong thương mại?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 294 Luật Thương mại 2005 quy định như sau:

   Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

   - Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;

   - Xảy ra sự kiện bất khả kháng;

   - Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;

   - Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

   Như vậy, ngoài trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng thì bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp còn lại trên. Lưu ý: Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Sự kiện bất khả kháng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn