Người trúng đấu giá

Ngày hỏi:04/04/2016

Người trúng đấu giá (Tài sản thi hành án dân sự) sau khi nộp đủ tiền trúng giá, đã được giao tài sản cần làm những gì để chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản?

  Nội dung này được Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 106 Luật thi hành án dân sự năm 2008

   Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng cho người mua, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm cung cấp đầy đủ những văn bản, giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này cho người mua tài sản thi hành án, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án.

   Hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng gồm có:

   - Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự;

   - Bản sao bản án, quyết định;

   - Quyết định thi hành án, quyết định kê biên tài sản;

   - Văn bản bán đấu giá thành hoặc biên bản giao nhận tài sản để thi hành án;

   - Giấy tờ khác có liên quan đến tài sản (Nếu có).


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH PHÚC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn