Nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông được gửi tin nhắn quảng cáo đến điện thoại trong khoảng thời gian nào?

Ngày hỏi:12/04/2018

Nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông được gửi tin nhắn quảng cáo đến điện thoại trong khoảng thời gian nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Huỳnh Nhân, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hoạt động quảng cáo. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác được quy định cụ thể ra sao? Nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông được gửi tin nhắn quảng cáo đến điện thoại trong khoảng thời gian nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Huỳnh Nhân (huynhnhan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 24 Luật Quảng cáo 2012 thì quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khácđược quy định cụ thể như sau:

   - Quảng cáo bằng hình thức gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo:

   + Tổ chức, cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn và thư điện tử quảng cáo khi có sự đồng ý trước của người nhận;

   + Nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông chỉ được phép gửi tin nhắn, thư điện tử có nội dung quảng cáo về các dịch vụ của mình; chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo đến điện thoại trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ; không được gửi quá ba tin nhắn quảng cáo đến một số điện thoại, quá ba thư điện tử đến một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người nhận;

   + Tổ chức, cá nhân quảng cáo phải bảo đảm cho người nhận có khả năng từ chối quảng cáo; phải chấm dứt ngay việc gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo nếu người nhận thông báo từ chối quảng cáo và không được thu phí dịch vụ đối với thông báo từ chối của người nhận.

   - Quảng cáo bằng các hình thức khác trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác phải tuân theo các quy định của Luật Quảng cáo 2012 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập đã trích dẫn trên đây thì nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo đến điện thoại trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Quảng cáo 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn