Nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Ngày hỏi:25/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ của Thủ tướng thì Bộ Khoa học và Công nghệ có những nhiệm vụ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 999/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ như sau:

   - Rà soát hệ thống luật pháp và các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo có liên quan đến kinh tế chia sẻ; nghiên cứu điều chỉnh các văn bản quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng liên quan đến việc áp dụng công nghệ nền tảng và quy định chất lượng cho các loại dịch vụ đi kèm; các quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các quy định về thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới.

   - Rà soát các vấn đề liên quan đến sự phát triển của công nghệ nền tảng (Internet, điện thoại di động, định vị toàn cầu,...) trong mối quan hệ với mô hình kinh tế chia sẻ và đề xuất các chính sách sửa đổi phù hợp.

   - Nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý điều chỉnh thử nghiệm (sandbox) về triển khai và ứng dụng công nghệ mới trong các mô hình kinh tế chia sẻ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT