Nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Ngày hỏi:26/10/2019

Tôi đang cần một số thông tin về đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, xin cho hỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đề án này sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 999/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ như sau:

   - Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế chia sẻ.

   - Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT