Nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Ngày hỏi:25/10/2019

Cho tôi hỏi trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ của Thủ tướng mới phê duyệt thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những nhiệm vụ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 999/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ như sau:

   - Nghiên cứu pháp luật liên quan về dịch vụ chia sẻ phòng ở, mô hình kết hợp căn hộ - khách sạn.

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý lĩnh vực lưu trú du lịch theo mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT