Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số về việc giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết

Ngày hỏi:23/09/2021

Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số về việc giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số về việc giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể:

   Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số

   a) Đối với sản phẩm xổ số truyền thống:

   - Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông) đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc thu hồi vé xổ số truyền thống theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số;

   - Giám sát việc kiểm đếm vé tại trụ sở chính hoặc các địa điểm được bố trí để kiểm đếm vé, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi;

   - Giám sát việc niêm phong vé, ký xác nhận vào tờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong đảm bảo việc niêm phong phải hoàn thành trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định;

   - Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi của Công ty xổ số kiến thiết, ký biên bản tổng hợp kết quả số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số lượng vé đã tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ của từng kỳ phát hành do Công ty xổ số kiến thiết lập.

   b) Đối với sản phẩm xổ số lô tô thủ công:

   - Giám sát quá trình thu hồi, kiểm đếm cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi, bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại lý xổ số và bảng kê tổng hợp do Công ty xổ số kiến thiết lập;

   - Giám sát việc niêm phong cuống hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định, đảm bảo không cho phép bất kỳ đối tượng nào được đưa thêm cuống hoặc phần lưu, điều chỉnh, bổ sung bảng kê sau khi đã thu hồi;

   - Giám sát việc mở niêm phong rút cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải; giám sát việc niêm phong lại cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công trước khi đưa vào lưu trữ;

   - Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa vé xổ số lô tô thủ công bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi);

   - Giám sát, kiểm tra việc tổng hợp số lượng cuống hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công đã trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải (bao gồm cả số trúng thưởng từ bảng tổng hợp số dự thưởng hoặc bảng kê số dự thưởng của các điểm thu hồi ngoài trụ ở chính và đại lý xổ số xa các điểm thu hồi), ký biên bản xác nhận số vé đã bán và doanh thu bán vé xổ số lô tô thủ công trong kỳ, số vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo từng loại giải và giá trị trả thưởng của từng đợt phát hành.

   c) Đối với vé xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc):

   - Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý xổ số trả lại và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé hết thời hạn lưu hành;

   - Giám sát việc vô hiệu hóa vé đã thu hồi theo đúng quy định;

   - Giám sát việc niêm phong toàn bộ vé xổ số biết kết quả ngay chưa bán hết được thu hồi trước khi đưa vào lưu trữ;

   - Xác nhận số lượng vé bán không hết thu hồi về đối với từng ký hiệu vé xổ số phát hành.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn