Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Ngày hỏi:26/10/2019

Cho tôi hỏi trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, mới được Thủ tướng phê duyệt thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì để triển khai đề án?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 999/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ như sau:

   - Rà soát các hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý đã được quy định.

   - Tùy thuộc vào địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành các quy định về kinh doanh theo hình thức kinh tế chia sẻ tại địa phương nhưng không được trái với các quy định của pháp luật.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT