Những xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp máy có khả năng gây mất an toàn phải được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

Ngày hỏi:26/03/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về các thủ tục hải quan. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Danh mục những xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp máy có khả năng gây mất an toàn phải được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy bao gồm những phương tiện nào? 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục những xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp máy có khả năng gây mất an toàn phải được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy bao gồm những phương tiện quy định tại Phụ lục II của Thông tư 41/2018/TT-BGTVT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

   TT

   Tên sản phẩm, hàng hóa

   Quy chuẩn/ tiêu chuẩn

   Mã số HS

   Văn bản Điều chỉnh

   B

   Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp máy

   QCVN 14:2015/BGTVT

   QCVN 68:2013/BGTVT

   TCVN6211

   TT 44/2012/TT-BGTVT

   TT 41/2013/TT-BGTVT

   TT 45/2012/TT-BGTVT

   1.

   Xe mô tô dành cho người khuyết tật Điều khiển

   8713.90.00

   2.

   Xe gắn máy dành cho người khuyết tật Điều khiển

   8713.90.00

   3.

   Xe đạp điện dành cho người khuyết tật Điều khiển

   8713.90.00

   4.

   Xe đạp máy dành cho người khuyết tật Điều khiển

   8713.90:00

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn