Nội dung cập nhật kiến thức về thẩm định giá

Ngày hỏi:12/06/2017

Quy định cập nhật kiến thức về thẩm định giá bao gồm những nội dung gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Kim Uyên, hiện tại tôi vừa được cấp thẻ thẩm định viên về giá, theo như tôi tìm hiểu thì các thẩm định viên về giá phải tham gia các buổi cập nhật kiến thức về thẩm định giá. Tuy nhiên tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp, đó là khi tham gia các buổi cập nhật kiến thức về thẩm định giá thì tôi sẽ được cập nhật những nội dung gì? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Kim Uyên (Kim*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung cập nhật kiến thức về thẩm định giá được quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư 204/2014/TT-BTC về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Cụ thể là:

   a) Các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá và pháp luật khác có liên quan đến hoạt động thẩm định giá của Việt Nam và quốc tế được cập nhật trong năm cập nhật;

   b) Kỹ năng quản lý, kinh nghiệm thẩm định giá, các trường hợp, ví dụ về thẩm định giá; Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế và đạo đức nghề nghiệp;

   c) Các kiến thức và thông tin khác liên quan đến thẩm định giá.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung cập nhật kiến thức về thẩm định giá. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 204/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cập nhật kiến thức
  Thẩm định giá
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn