Nội dung chương trình thương hiệu quốc gia năm 2020 đến năm 2030

Ngày hỏi:14/10/2019

Chào ban biên tập, tôi nghe nói Thủ tướng mới ban hành quy định về chương trình thương hiệu quốc gia từ năm 2020 - 2030 đúng không? Nếu đúng thì cho hỏi nội dung của chương trình là gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 1320/QĐ-TTg năm 2019 có hiệu lực ngày 01/12/2019 quy định nội dung chương trình thương hiệu quốc gia năm 2020 đến năm 2030 như sau:

   - Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

   - Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình.

   - Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

   - Các nội dung nêu tại mục này được xây dựng và thực hiện theo Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn