Nội dung chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày hỏi:10/10/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về chương trình thương hiệu quốc gia. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nội dung chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục I Điều 1 Quyết định 1320/QĐ-TTg năm 2019 thì nội dung chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam như sau:

   1. Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

   2. Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình.

   3. Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

   4. Các nội dung nêu tại mục này được xây dựng và thực hiện theo Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình.

   Trên đây là quy định về nội dung chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn