Nội dung huấn luyện lý thuyết cho người làm công việc thí nghiệm điện, kiểm định điện

Ngày hỏi:24/08/2021

Nội dung huấn luyện lý thuyết cho người làm công việc thí nghiệm điện, kiểm định được quy định ra sao? Mong nhận được tư vấn theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung huấn luyện lý thuyết cho người làm công việc thí nghiệm điện, kiểm định điện quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 05/2021/TT-BCT (Có hiệu lực từ 22/09/2021), cụ thể như sau;

   - Quy trình vận hành, quy trình thí nghiệm, quy định an toàn cho các thiết bị của trạm kiểm định, phòng thí nghiệm; biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn khi thử nghiệm, kiểm định;

   - An toàn điện trong việc tiến hành thử nghiệm, kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện, vật liệu điện.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn