Nội dung huấn luyện phần lý thuyết an toàn điện

Ngày hỏi:06/08/2021

Theo quy định mới nhất thì nội dung huấn luyện phần lý thuyết an toàn điện gồm có những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 5 Thông tư 05/2021/TT-BCT (Có hiệu lực từ 22/09/2021) thì nội dung huấn luyện phần lý thuyết an toàn điện được quy định như sau:

   1. Nội dung huấn luyện chung

   a) Sơ đồ hệ thống điện, các yêu cầu bảo đảm an toàn cho hệ thống điện;

   b) Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc: Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu cần); lập kế hoạch; đăng ký lịch công tác; tổ chức đơn vị công tác; làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác; thủ tục cho phép làm việc; giám sát an toàn trong thời gian làm việc; thủ tục kết thúc công việc và đóng điện trở lại;

   c) Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn: Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; kiểm tra không còn điện; nối đất; lập rào chắn, thiết lập vùng làm việc an toàn, treo biển cấm, biển báo;

   d) Cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, rủi ro và tai nạn tại nơi làm việc và phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, sơ cứu người bị tai nạn điện;

   đ) Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm, kiểm định) các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.

   2. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc vận hành đường dây

   a) Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành đường dây;

   b) Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố đường dây điện;

   c) An toàn trong việc: Kiểm tra đường dây điện; làm việc trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện; chặt, tỉa cây trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện; làm việc trên cao.

   3. Nội dung huấn luyện cho người công việc vận hành thiết bị, trạm điện:

   a) Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành trạm điện;

   b) Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, quy định an toàn cho thiết bị điện, trạm điện;

   c) An toàn trong việc: Kiểm tra thiết bị điện; đưa thiết bị điện vào hoặc ngừng vận hành; làm việc với các thiết bị điện;

   d) Phòng cháy, chữa cháy cho thiết bị điện, trạm điện.

   4. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc xây lắp điện

   a) An toàn trong việc đào, đổ móng cột; đào mương cáp ngầm;

   b) An toàn trong việc lắp, dựng cột;

   c) An toàn trong việc rải, căng dây dẫn, dây chống sét;

   d) An toàn trong việc lắp đặt thiết bị điện.

   5. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc thí nghiệm điện, kiểm định

   a) Quy trình vận hành, quy trình thí nghiệm, quy định an toàn cho các thiết bị của trạm kiểm định, phòng thí nghiệm; biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn khi thử nghiệm, kiểm định;

   b) An toàn điện trong việc tiến hành thử nghiệm, kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện, vật liệu điện.

   6. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc sửa chữa đường dây điện, thiết bị điện

   a) Đối với đường dây điện: An toàn trong việc sửa chữa trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện đi độc lập hoặc trong vùng ảnh hưởng của đường dây khác đang vận hành;

   b) Đối với thiết bị điện: An toàn trong khi làm việc với từng loại thiết bị điện.

   7. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt: An toàn trong việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt khi có điện hoặc không có điện.

   8. Nội dung huấn luyện cho điều độ viên hệ thống điện

   a) Các quy trình quy định liên quan đến điều độ, thao tác, xử lý sự cố;

   b) An toàn khi thao tác, xử lý sự cố, giao nhận đường dây, thiết bị điện thuộc quyền điều khiển giữa điều độ viên với trực ban đơn vị quản lý vận hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn