Nội dung huấn luyện phần thực hành an toàn điện được được quy định ra sao?

Ngày hỏi:24/08/2021

Nội dung huấn luyện phần thực hành an toàn được được quy định ra sao? Mong nhận được cung cấp thông tin theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung huấn luyện phần thực hành an toàn được được quy định tại Điều 6 Thông tư 05/2021/TT-BCT (Có hiệu lực từ 22/09/2021), cụ thể như sau:

   - Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.

   - Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện.

   - Những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn