Nội dung kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối

Ngày hỏi:01/03/2017

Cho tôi hỏi: Nội dung kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối được quy định như thế nào? Tôi làm việc trong một đơn vị phân phối điện, tỉnh ***. Hiện do một số vấn đề trong công việc có liên quan đến các quy định pháp luật nên tôi gửi đến các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật thắc mắc trên. Rất mong nhận được phản hồi của Quý anh chị. Nguyễn Minh Tâm, địa chỉ mail minhnguyen0809****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối được hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   Điều 24. Nội dung kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối

   Kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối bao gồm các nội dung chính sau:

   1. Đánh giá hiện trạng lưới điện phân phối.

   2. Dự báo nhu cầu phụ tải điện năm tới có xét đến 04 năm tiếp theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.

   3. Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư các công trình lưới điện phân phối đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối năm liền kề.

   4. Danh mục các điểm đấu nối mới với Khách hàng lớn sử dụng lưới điện phân phối kèm theo dự kiến điểm đấu nối đã được thỏa thuận.

   5. Các tính toán phân tích, lựa chọn sơ đồ kết lưới tối ưu, bao gồm:

   a) Tính toán chế độ vận hành lưới điện phân phối;

   b) Tính toán ngắn mạch tới thanh cái trung thế của các trạm 110 kV;

   c) Tính toán tổn thất điện áp trên lưới phân phối;

   d) Tính toán tổn thất điện năng trên lưới phân phối;

   đ) Tính toán bù công suất phản kháng;

   e) Kế hoạch thực hiện bù công suất phản kháng trên lưới điện phân phối.

   6. Danh mục các công trình đường dây và trạm biến áp phân phối điện xây mới hoặc cần cải tạo cho năm tới và tổng khối lượng đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện phân phối theo các cấp điện áp và các hạng mục công trình cho 02 năm tiếp theo theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

   7. Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện phân phối theo các cấp điện áp.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nội dung kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối, được quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn