Nội dung Kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương

Ngày hỏi:15/12/2018

Theo tôi được biết hằng năm Bộ Công Thương phải xây dựng kế hoạt hoạt động đối ngoại, anh chị cho tôi hỏi nội dung kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương gồm những gì? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 9 Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định nội dung Kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương như sau:

   1. Kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm:

   - Các đoàn ra, đoàn vào do Bộ chủ trì tổ chức hoặc đón tiếp có sự tham gia của thành viên cấp Bộ trưởng hoặc tương đương, các cuộc họp Ủy ban hỗn hợp, Ủy ban Liên chính phủ;

   - Các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương chủ trì tổ chức cần xin phép Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật;

   - Các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế phức tạp, nhạy cảm dự kiến ký kết, gia nhập và thực hiện;

   - Các hình thức khen thưởng, tặng thưởng có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ;

   - Các hoạt động đối ngoại khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

   2. Kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, bao gồm:

   - Kế hoạch đàm phán, ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã được Chính phủ ủy quyền; thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 và Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa mãn quốc tế năm 2007;

   - Đoàn ra, đoàn vào có sự tham gia của thành viên cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở xuống;

   - Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật;

   - Các hoạt động đối ngoại khác thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng.

   Trên đây là quy định về nội dung Kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn