Nội dung kế hoạch ứng cứu khẩn cấp để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Ngày hỏi:06/08/2019

Nội dung kế hoạch ứng cứu khẩn cấp để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi thông tin đến bạn. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung kế hoạch ứng cứu khẩn cấp để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Phụ lục VIII Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, cụ thể như sau:

   1. Mục đích của Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

   2. Phạm vi của Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

   3. Phân loại các tình huống khẩn cấp

   Phân loại và phương pháp phát hiện các tình huống khẩn cấp.

   4. Các tình huống khẩn cấp

   5. Sơ đồ tổ chức và nguồn lực ứng cứu

   a) Sơ đồ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, trách nhiệm của từng cá nhân, hệ thống báo cáo khi xảy ra sự cố, tai nạn hoặc xuất hiện các tình huống nguy hiểm;

   b) Mô tả các nguồn lực bên trong và bên ngoài sẵn có hoặc sẽ huy động để ứng cứu hiệu quả các tình huống khẩn cấp.

   6. Quy trình ứng cứu các tình huống cụ thể

   a) Các hành động khi phát hiện tình huống khẩn cấp;

   b) Xác định các tác động có thể gây nguy hiểm đối với người và phương tiện, thiết bị tại hiện trường và các vị trí, sơ đồ thoát hiểm; quyết định cần thiết khi phải sơ tán;

   c) Quy trình ứng cứu sự cố các tình huống cụ thể: An ninh, an toàn, thiên tai.

   7. Thông tin liên lạc, báo cáo

   a) Sơ đồ thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài;

   b) Liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền; huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở;

   b) Địa chỉ liên lạc và thông tin trong ứng cứu khẩn cấp với các bộ phận nội bộ và báo cáo các cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan.

   8. Báo cáo

   a) Quy trình báo cáo;

   b) Biểu mẫu báo cáo.

   9. Huấn luyện, diễn tập

   a) Huấn luyện;

   b) Diễn tập.

   10. Công tác điều tra, đánh giá nguyên nhân, hậu quả của sự cố.

   11. Kế hoạch khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động của máy, thiết bị, công trình đã xảy ra sự cố.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT