Nội dung quản lý các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương

Ngày hỏi:15/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động đối ngoại của các Bộ, cơ quan nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nội dung quan lý các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương được quy định như thế nào? Xin anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương bao gồm:

   - Xây dựng kế hoạch, mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động đối ngoại dài hạn của Bộ Công Thương

   - Các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương;

   - Đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật hiện hành, các dự án, chương trình, kế hoạch, thỏa thuận quốc tế của Bộ với các đối tác nước ngoài, kể cả việc ký kết hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài của các đơn vị thuộc Bộ (Tổng cục, Cục, Vụ, Viện,...);

   - Tổ chức các Kỳ họp Ủy ban liên chính phủ/Ủy ban hỗn hợp do Lãnh đạo Bộ làm đồng chủ tịch;

   - Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, khảo sát, tập huấn có sự tham gia hoặc tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi là hội nghị, hội thảo quốc tế);

   - Tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào hàng năm;

   - Công tác hội nhập kinh tế quốc tế;

   - Đón tiếp các đoàn khách quốc tế, các hoạt động lễ tân đối ngoại;

   - Phối hợp chuẩn bị và tham gia hoạt động đối ngoại của các Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ;

   - Quyết định khen thưởng, tổ chức trao tặng theo thẩm quyền Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho các cá nhân là người nước ngoài có công xây dựng, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại của ngành Công Thương Việt Nam hoặc có sự ủng hộ về tinh thần, vật chất cho sự phát triển ngành Công Thương Việt Nam.

   Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng các hình thức khen thưởng cao (theo Luật Thi đua, Khen thưởng) cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong lĩnh vực Công Thương”.

   - Quản lý hoạt động của đại diện Bộ Công Thương tại nước ngoài và quản lý, sử dụng chuyên gia nước ngoài vào công tác, thực tập.

   - Trao đổi văn bản và thông tin với đối tác nước ngoài.

   - Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương.

   - Tổng hợp việc thực hiện các hoạt động đối ngoại và thực hiện các hoạt động đối ngoại khác.

   Trên đây là quy định về nội dung quản lý các hoạt động ngoại của Bộ Công Thương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn