Phiếu an toàn hóa chất phải có thông tin sơ cứu y tế?

Ngày hỏi:04/03/2021

Cho hỏi có phải phiếu an toàn hóa chất phải có thông tin về sơ cứu y tế hay không? Cơ sở nào quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 29 Luật Hóa chất 2007 có quy định:

   1. Hoá chất nguy hiểm bao gồm chất nguy hiểm, hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hiểm trên mức quy định. Hoá chất nguy hiểm phải được lập phiếu an toàn hóa chất.

   2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường phải lập phiếu an toàn hóa chất.

   3. Phiếu an toàn hóa chất bao gồm các nội dung sau đây:

   h) Biện pháp sơ cứu về y tế;

   ....

   Như vậy, nội dung của phiếu an toàn hóa chất phải có thông tin biện pháp sơ cứu về y tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn