Phương án khám hàng hóa trong xử lý VPHC của quản lý thị trường

Ngày hỏi:24/08/2021

Liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường. Cho hỏi: Phương án khám hàng hóa trong xử lý VPHC của quản lý thị trường được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương án khám hàng hóa trong xử lý VPHC của quản lý thị trường quy định tại Điều 30 Thông tư 27/2020/TT-BCT, cụ thể như sau:

   - Trước khi ban hành quyết định khám, người có thẩm quyền ban hành quyết định khám hoặc người được giao quyền ban hành quyết định khám phải ban hành phương án khám để bảo đảm việc khám đúng pháp luật và có hiệu quả, trừ trường hợp có căn cứ để cho rằng nếu không tiến hành khám ngay thì tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sẽ bị tẩu tán, tiêu huỷ.

   - Phương án khám quy định tại khoản 1 Điều này phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   + Căn cứ xây dựng phương án khám;

   + Người bị khám, phương tiện vận tải, đồ vật bị khám hoặc nơi bị khám;

   + Lý do khám;

   + Địa điểm thực hiện việc khám và phạm vi khám;

   + Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc việc khám;

   + Dự kiến tình huống phát sinh và biện pháp xử lý (nếu có);

   + Hành vi phạm hành chính dự kiến và văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng;

   + Dự kiến số lượng và thành phần Đoàn kiểm tra thực hiện việc khám, bao gồm cả cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp (nếu có);

   + Dự kiến về phương tiện và điều kiện phục vụ việc khám (nếu có);

   + Họ tên, chức danh, chữ ký của người ban hành phương án khám và con dấu.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT