Quảng cáo phân bón bằng hội nghị, hội thảo phải gửi thông báo đến đâu?

Ngày hỏi:11/12/2019

Tôi được biết có quy định mới về quản lý phân bón, cho tôi hỏi theo quy định này thì tổ chức, cá nhân muốn quảng cáo phân bón bằng hình thức hội thảo, hội nghị thì có phải thông báo trước với cơ quan nào không? Nếu có thì là cơ quan nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định như sau:

   Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có phân bón đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết.

   => Như vậy, tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thì trước khi tiến hành quảng cáo ít nhất 02 ngày phải gửi thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phân bón
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn