Quy định đăng ký công bố hợp quy sản phẩm đóng gói

Ngày hỏi:20/05/2020

Bên em là công ty Angel Việt Nam, em muốn hỏi về vấn đề sử dụng con dấu hợp quy cho sản phẩm bao đóng gói đựng thực phẩm. Con dấu hợp quy đó công ty em phải đăng ký công bố hợp quy thì bên em liên hệ với bên nào? Công ty em sản xuất bao đóng gói trong nước.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN quy định quy trình đăng ký hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước như sau:

   - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Điều 14 Thông tư này cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân;

   - Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

   Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN quy định hồ sơ đề nghị công bố hợp quy như sau:

   *Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

   - Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư này);

   - Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

   + Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;

   + Tên sản phẩm, hàng hóa;

   + Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;

   + Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;

   + Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

   Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.

   *Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

   - Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư này);

   - Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

   Nơi nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Theo Khoản 5 Điều 17 Thông tư 28/2012/TT-BKHXN).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn