Quy định về diện tích quảng cáo trên báo in

Ngày hỏi:16/10/2018

Chào các anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về quảng cáo, tôi có chút thắc mắc mong được anh chị giải đáp giúp tôi. Anh chị cho tôi biết theo quy định hiện nay thì diện tích quảng cáo trên báo in được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 21 Luật quảng cáo 2012 quy định diện tích quảng cáo trên báo in như sau:

   - Diện tích quảng cáo không được vượt quá 15% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 20% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác.

   - Cơ quan báo chí được phép ra phụ trương quảng cáo và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trước ít nhất 30 ngày tính đến ngày phát hành đầu tiên của phụ trương quảng cáo.

   - Phụ trương quảng cáo của báo phải đánh số riêng; có cùng khuôn khổ, phát hành kèm theo số trang báo chính.

   - Trên trang một của phụ trương quảng cáo phải ghi rõ các thông tin sau:

   + Tên tờ báo;

   + Tên, địa chỉ của cơ quan báo chí;

   + Dòng chữ “Phụ trương quảng cáo không tính vào giá bán”.

   - Không được quảng cáo trên bìa một của tạp chí, trang nhất của báo.

   Trên đây là nội dung quy định về diện tích quảng cáo trên báo in và phụ trương quảng cáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn