Quy định về hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục cho người tiêu dùng

Ngày hỏi:13/11/2017

Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục cho người tiêu dùng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Tuấn Anh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Cho tôi hỏi, hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục cho người tiêu dùng được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Tuấn Anh (tuananh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục cho người tiêu dùng được quy định cụ thể như sau:

   - Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục phải có những nội dung sau:

   + Tên, địa chỉ liên lạc của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ;

   + Mô tả dịch vụ được cung cấp;

   + Chất lượng dịch vụ;

   + Thời điểm và thời hạn cung cấp dịch vụ;

   + Cách thức tính phí, giá dịch vụ;

   + Phương thức cung cấp dịch vụ và phương thức thanh toán.

   - Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục phải được lập thành văn bản và phải giao cho người tiêu dùng một (01) bản.

   - Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, người tiêu dùng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục tại bất kỳ thời điểm nào và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp người tiêu dùng đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, người tiêu dùng chỉ phải thanh toán phí, giá cho phần dịch vụ mà mình đã sử dụng.

   - Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ sau:

   + Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, không được yêu cầu người tiêu dùng thanh toán bất kỳ khoản tiền nào trước khi dịch vụ được cung cấp đến người tiêu dùng;

   + Không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ mà không có lý do chính đáng. Trường hợp cần sửa chữa, bảo trì hoặc vì lý do nào khác bắt buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải thông báo trước cho người tiêu dùng chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày dừng cung cấp dịch vụ;

   + Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp, đảm bảo chất lượng dịch vụ như đã cam kết với người tiêu dùng;

   + Trường hợp người tiêu dùng thông báo sự cố hoặc khiếu nại về chất lượng dịch vụ, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải kịp thời kiểm tra, giải quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục cho người tiêu dùng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 99/2011/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn