Quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình các chương trình mang tính nghệ thuật cao

Ngày hỏi:21/02/2020

Quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình các chương trình mang tính nghệ thuật cao được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 17/2019/QĐ-TTg, có quy định:

   Quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình các chương trình mang tính nghệ thuật cao.

   Quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu quy định như sau:

   - Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

   - Thương thảo hợp đồng với nhà thầu được xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm;

   - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

   - Hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu; nội dung hợp đồng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung liên quan đến yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị hợp đồng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn