Quy trình tổ chức thực hiện khen thưởng cho các cá nhân và tổ chức nước ngoài của Bộ Công Thương

Ngày hỏi:17/01/2019

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu về quy chế quản lý và hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì quy trình tổ chức thực hiện khen thưởng cho các cá nhân và tổ chức nước ngoài của Bộ Công Thương được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 25 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương, ban hành kèm theo Quyết định số 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy trình tổ chức thực hiện việc khen thưởng, trao tặng các hình thức khen thưởng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài như sau:

   1. Căn cứ văn bản đề nghị khen thưởng của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã được Lãnh đạo Bộ đồng ý về chủ trương, các đơn vị phối hợp với Văn phòng Bộ (Phòng Thi đua - Khen thưởng) đề xuất hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng các hình thức khen thưởng cao cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong lĩnh vực Công Thương.

   2. Thủ tục thực hiện quy trình đề xuất khen thưởng, trao tặng hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho cá nhân nước ngoài được tiến hành như sau:

   - Đơn vị đề xuất khen thưởng lập hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm: (i) Báo cáo thành tích của cá nhân nước ngoài do cá nhân tự viết; (ii) Bản đánh giá, nhận xét của Vụ thị trường khu vực về thành tích của cá nhân; (iii) Ý kiến nhận xét của các đơn vị liên quan (nếu có); (iv) Tờ trình Lãnh đạo Bộ để đề xuất khen thưởng, trao tặng hình thức khen thưởng;

   - Đơn vị sau khi hoàn thiện hồ sơ, gửi cho Văn phòng Bộ (Phòng Thi đua - Khen thưởng) thẩm định, đề xuất, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định khen thưởng và tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành;

   - Đơn vị đề xuất khen thưởng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ (Phòng Thi đua - Khen thưởng) tổ chức lễ trao tặng hình thức khen thưởng theo quy định.

   3. Đối với các hình thức khen thưởng cao cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong lĩnh vực Công Thương được thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng”

   Trên đây là quy trình tổ chức thực hiện việc khen thưởng, trao tặng các hình thức khen thưởng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài của Bộ Công Thương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Quyết định số năm 2018 3800/QĐ-BCT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn